Uticaj ritma na razvoj beba i dece

TEKST: Dunja Savić (Muzikolog i predavač u Zvechkalici)
FOTOGRAFIJE: Ivan Stamenković

Svaki roditelj, beba i mališana koji je bio na bar jednoj radionici Zvechkalice, zapamtio je da je sviranje štapića naša nezaobilazna aktivnost! Osim što volimo da budemo bubnjari i razbudimo ceo kraj našom svirkom, štapićima razvijamo raznorazne sposobnosti koje utiču na glavice beba i malaca.

IMG_5302.JPG

Prva stvar zbog koje na muzičkoj radionici insistiramo na sviranju štapića jeste što na taj način želimo da razvijamo osećaj za ritam. Tako, štapiće najčešće sviramo uz poznate, često klasične kompozicije koje karakteriše upravo pokretljiv ritam. Kada beba, a najčešće malac uhvati štapiće u ruke i pokuša da isprati ritam, on najpre jača svoju koncentraciju i fokus usmerava na ritam kao u tom trenutku najbitniju muzičku komponentu. Kako ritam funkcioniše upravo po nekom određenom obrascu, tako naši mališani pokušavaju da prate taj obrazac i sviraju ga u kontinuitetu. Osim fokusa i prepoznavanja obrazaca, sviranje na štapićima i to na različite načine razvija i motoriku. Mi na Zvechkalici kombinujemo nekoliko načina sviranja štapića. Jedan način podrazumeva udarac jednog štapića drugim, zatim štapiće držimo jagodicama i udaramo jedan štapić o drugi. Upošljavanjem jagodica prstića vežba se i pinceta hvat kod beba. Sledeći način sviranja usmeren je na udaranje vrhova štapića prilikom kog je bitno i očima pratiti liniju kretanja štapića. Praćenjem kretanja štapića podstiče se i vizuelna percepcija kod beba i malaca, pa zato na Zvechkalici praktikujemo sviranje ispred beba, kako bi one najpre uočile kako se štapići kreću što se kasnije prenosi i na mnoge druge aktivnost nevezano za muziku. Kao aktivnost koju smatramo izuzetno važnom na muzičkoj radionici jeste i sviranje štapića ukrštenim rukama. Na ovaj način, zbunjuje se vizuelna percepcija zamenom položaja ruku, i dodatno stimuliše brza komunikacija između obe hemisfere mozga. Osvajanje pomenute aktivnosti jeste izuzetan uspeh za naše bebe i malce. Takođe, naš najzanimljivi način sviranje jeste sviranje bez gledanja. Ruke stavimo iza leđa i puštamo da štapići sviraju bez vizuelne kontrole. Kroz ovakav način sviranja, mališani se oslanjaju samo na čulo sluha i dodira i baš na taj način i izoštravaju pomenuta čula.

IMG_5268.JPG

Ali, sigurno se još uvek pitate zašto je rad na uspostavljanju ravnomernog ritma prilikom sviranja štapića uopšte važan za razvoj beba i malaca. Obrasci ponavljanja poput smenjivanja dana i noći, uobičajeno vreme za odlazak na spavanje i ustajanje, bele linije na pešačkom prelazu podstiču vaše dete da slične obrasce pronalazi i u svom bliskom okruženju kao što su na primer igračke različitih boja ili čaše različitih oblika. To znači da je mozak Vašeg deteta počeo da shvata određena pravila koja stoje iza ovih ponavljanja. Isti ovaj princip moguće je pronaći i u sviranju određenih ritmički obrazaca čijim se ponavljanjem ostvaruje kontinuirani ritmički tok. Uočavanje zadatih ritmičkih motiva ali i uočavanje njihovog ponovnog pojavljivanja jasna su naznaka da Vaše dete jasno razume i uspeva da predvidi obrazac koji sledi. Kroz ovu vrstu vežbe, dete razvija svest i o vremenskim intervalima i uspeva da izmeri i oseti vremensko rastojanje između dva obrasca. Naučnici tvrde da deca razvijaju važne koncepte merenja u periodu od treće do pete godine. Mnogo pre nego što Vaše dete uzme lenjir da izmeri dužinu, ono razmišlja o merenju praveći poređeja kao što su veće/manje (veličina) ili brže/sporije (brzina/vreme). Zanimljivo je da se aktiviranjem i radom na uspostavljanju ravnomernog ritma vežbaju i govor i hodanje jer su ove dve radnje takođe zasnovane na obrascima koji se ponavljaju.

Veoma je važno da svakodnevno skrećete pažnju na ravnomeran ritam u što većem broju radnji u društvu Vaših bebica i mališana. Možemo da brojimo i marširamo dok se trudimo da ravnomerno hodamo, ili penjemo uz stepenice (“Jedan-dva”, “Leva-desna”), dok se ljuljamo (“gore-dole”, “dođi-beži”), dok recitujemo ili brojimo. Na taj način mozak vežba da prepoznaje i kopira obrasce i samim tim još brže pamti i funkcioniše.

IMG_20181212_012428.jpg

Na časovima Zvechkalice koristimo kvalitetne drvene štapiće kompanije Woody iz muzičkog seta za decu iz prodavnice Licence Only. Baš oni najviše odgovaraju mališanima jer su nešto većeg obima i ravnih vrhova, tako da su zgodniji za sve nabrojene vežbe koje radimo uz muziku. Upravo iz razloga što su njihovi muzički instrumenti za decu tako sjajni svi novo-upisani mališani u Zvechkalici dobijaju na poklon -20% popust na kupovinu u Licence Only onlajn prodavnici.

Zato, čekamo Vas na Zvechkalici da zajedno sa nama komponujete čarobno i ritmično detinjstvo! Bubnjarski pozdrav!

Sviranje instrumenta i pevanje kao savršen put ka dobrim ocenama iz matematike!

Razvoj naše dece nam je izuzetno važan, bilo da nam je glavni fokus na njihovom emotivnom, intelektualnom ili fizičkom razvoju ili  na sva tri, znači nam da vidimo da oni napreduju dobro, a posebno da su izuzetni u nečemu. To nešto može da bude sport, crtanje, pevanje ili brojanje.

4k-wallpaper-autumn-blur-1490844

Baš to je razlog zašto od ranog uzrasta roditelji insistiraju na aktivnostim koje mogu da imaju pozitivan uticaj na razvoj deteta. Rešili smo da vam serijom tekstova otkrijemo tajne zašto je muzika važna i šta kod mališana podstiče i razvija. Odabrali smo da za početak istražimo vezu muzike i matematike.

Istraživanja Tonija Gardinera, britanskog matematičara tiču se ove veze. Njegova brojna istraživanja pokazala su da postoje veze između napretka u ritmu i sluhu i matematičkog napretka. On ističe da svako dete im sposobnost da uči matematiku, međutim, važno je na vreme uočiti detetov potencijal, i raditi sa njim, isto važi i za muzičke sposbnosti.

Istovremeni rad na oba polja svakako je moguć na časovima muzike za decu u Zvečkalici (zvechkalica), jer je ovo mesto na kome deca uče više od pevanja, igranja i sviranja. Možda se pitate kako je to moguće i zašto? Za one koji to ne znaju, prvo da otrkijemo šta je to što mi na časovima Zvečkalice radimo.

IMG_9285

Aktivno slušamo muziku uz koju  đuskamo, puno skačemo, neumorno pevamo i nesputano sviramo na različitim instrumentima i beskonačno puno puta ponavljamo sve to. I ove aktivnosti, osim što pozitivno utiču na razvoj govornih i muzičkih sposobnosti dece, pospešuju i intelektualni razvoj, podstiču logičko i matematičko razmišljanje i jačaju sposobnosti ključne za kasnije snalaženje u školi, ali i svakodnevnom životu.

Prostorno rasuđivanje

Brojna istraživanja koja se tiču moždanog razvoja pokazala su da se prilikom slušanja ili stvaranja muzike aktiviraju isti oni neuroni u našoj moždanoj kori  koji se “pale” i prilikom rešavanja određenih kompleksnih zadataka koji se odnose na prostorno rasuđivanje. Na taj način, formiraju se određene putanje u mozgu. Što se više ovih putanja stvori, neurološke veze na taj način još više jačaju.

Koncetracija

Važno je da inspirišemo decu da budu aktivni učesnici u stvaranju i izvođenju muzike. Sviranjem štapića, recimo,  deca naprežu svoje vijuge trudeći se da drže ravnomerni ritam. Kroz ovaj vid stvaranja muzike, deca razvijaju koncentraciju, uviđaju ponavljanje određenih ritmičkih obrazaca i šema koje su jako zastupljene i u rešavanju matematičkih zadataka. Uz to, gomila sitnih ravnomernih jedinica stvara asocijaciju na brojanku u glavi i pripremu za sabiranje.

abacus-3288079_1920

Prostorna inteligencija

Posebno zanimljiva aktivnost u Zvečkalici (zvechkalica) koja podstiče razvoj prostorne inteligencije i uvodi mališane u svet geometrije i raznih oblika odnosi se na igru maramama. Ređajući marame na razne načine, deća uviđaju raznorazne oblike – kvadrat, trougao, romboid.

Prepoznavanje obrazaca

Osim što stimulišemo fizičiki razvoj i pospešujemo nove motoričke sposobnosti dečijeg tela kroz koreografiju, njome se ostvaruje važan značaj u pripremi prepoznavanja matematičkih obrazaca! Redovnim ponavljanjem različitih pokreta uz različite delove pesme kao što su  uvod, strofa, refren, deca počinju sama da razumeju šemu, što ima veliki značaj u razumevanju i načinu primene formula i jednačina prilikom matematičkih i logičkih zadataka.

hdr

I dobro, priznaćemo, među svim ovim matematičkim razlozima za upotrebu koreografije u nastavi, važno jeste i da se guza mrda uz cerekanje, jer večiti važan potpor kvalitetnom dečijem razvoju jeste sreća, sigurnost i radost koje ima u odnosu sa svojim roditeljima.

Zato, mame i tate, dođite na Zvečkalicu (zvechkalica) da zajedno kompunujemo čarobno detinjstvo za vaše najdraže!