Proleće

Pristup temi moguć je uz WEB članarinu. Za više informacija pogledajte upis.

WEB članarina:
-stalni pristup temi
-materijali na e-mail
=2000,00 rsd

Tema Proleće sadrži video snimke uputstva i izvođenja sledećih aktivnosti:

  1. Ritualno zvečkanje zvečkicom
  2. Aktivno slušanje muzike uz vežbanje ritma br.1 – Morgenstimmung (Edvard Grig)
  3. Aktivno slušanje muzike uz vežbanje ritma br.2 – La Primavera (Antonio Vivaldi)
  4. Recitacija “Apćiha” (Logopedove pesmice za progovaranje)
  5. Koreografija “Proleće” (Hor Kolibri)
  6. Sviranje klavira “Proleće u šumi”
  7. Grupno pevanje “Proleće” (Hor Kolibri)
  8. Završni pozdrav “Sviramo dovđenja”

Kratak video pregled: