Kiša

Pristup temi moguć je uz WEB članarinu. Za više informacija pogledajte upis.

WEB članarina:
-stalni pristup temi
-materijali na e-mail
=2000,00 rsd

Tema Raspevana kiša sadrži video snimke uputstva i izvođenja sledećih aktivnosti:

  1. Ritualno zvečkanje zvečkicom
  2. Aktivno slušanje muzike uz vežbanje ritma br.1 – Dozivanje kiše
  3. Aktivno slušanje muzike uz vežbanje ritma br.2 – “Čujem kišicu”
  4. Recitacija i cupkalica “Žabac kreketan” (Branko Milićević Kockica)
  5. Koreografija “Posle kiše” (Vesna Veljković)
  6. Sviranje klavira “Kiša, kapljice i barice”
  7. Sviranje metalofona “Kapi kiše po metalofonu”
  8. Grupno pevanje “Žabac kreketan”
  9. Završni pozdrav “Sviramo dovđenja”

Kratak video pregled: