Bubice

Pristup temi moguć je uz WEB članarinu. Za više informacija pogledajte upis.

WEB članarina:
-stalni pristup temi
-materijali na e-mail
=2000,00 rsd

Tema Bubice sadrži video snimke uputstva i izvođenja sledećih aktivnosti:

  1. Ritualno zvečkanje zvečkicom
  2. Aktivno slušanje muzike uz vežbanje ritma br.1 – Bumbarov let (N.R.Korsakov)
  3. Aktivno slušanje muzike uz vežbanje ritma br.2 – La Cucaracha (tradicionalna Španska)
  4. Recitacija “Buba Mara” (Logopedove pesmice za progovaranje)
  5. Koreografija “Buba” (Vesna Veljković)
  6. Sviranje klavira “Festival bubica”
  7. Grupno pevanje “Lala i pčela” (Vesna Veljković)
  8. Završni pozdrav “Sviramo dovđenja”

Kratak video pregled: