Ordinacije

Zvechkalica muzičke radionice su bazirane na muzičkim aktivnostima koje stimulišu razvoj velikog broja centara u mozgu i tako pomažu dečijem napretku na polju razvoja govora, memorije, logike, fine i krupne motorike, socijalno-emotivne inteligencije, a uz sve to deluju veoma pozitivno na opšte raspoloženje i povezivanje porodice.

Časovi za decu sa smetnjama u razvoju održavaju se u odrinaciji Dr Selaković u Beogradu.

dr selakovic