Kako muzika utiče na emocionalni razvoj deteta?

Tekst: Dunja Savić (muzikolog i predavač u Zvechkalici)
Foto: Foto studio Bajka +  Foto Mrvica

Emotivni život deteta počinje da se formira već u prvim danima po dolasku na svet, i zato na našoj muzičkoj radionici Zvechkalici obožavamo da analiziramo i delimo sa mališanima najrazličitije emocije izazvane muzikom.

IMG_5303.JPG

Prema rečima Džona Votsona, američkog psihologa, beba pri rođenju zna za tri emocije (strah, ljubav i gnev) na osnovu kojih se kasnije razvija čitava paleta raspoloženja. Ona najpre reaguje na glas roditelja i drugih poznatih i dragih ljudi iz porodice i najčešće to pokazuje osmehom zbog osećaja zadovoljstva, ljubavi i topline.

Sluh je jedno od prvih čula koje se formira još pre dolaska na svet, i zbog toga imamo brojna poznata istraživanja koja pokazuju kako bebe već u stomaku veoma pažljivo slušaju i na svoj način reaguju na muziku. Čula dodira i vida počinju da se razvijaju tek tokom prvih meseci života po dolasku na svet, te kod beba zvuk dugo ostaje najvažniji izvor novih otkrića i prepoznavanja pojava u svetu koji ih okružuje. Upravo zato se tvrdi da je muzika najbolje sredstvo za učenje od prvih dana, a i tokom celog života.

Na Zvechkalici, gde na različite načine pristupamo muzici (slušamo, pevamo, stvaramo, đuskamo), zapažamo i različite načine dečjeg reagovanja na istu. Uzmimo za primer sintisajzer, koji svi mališani na Zvechkalici obožavaju da istražuju – uočili smo da se prilikom kontakta sa njim kod mališana podstiče najpre uzbuđenje i radost, zatim se posle prvih proizvedenih tonova pojavljuje osmeh kao rezultat pokrenutog čulnog doživljaja; ponekad su mališani zasenjeni bojom tona, vrlo često i jačinom, te su u skladu sa tim i ozbiljniji i fokusiraniji prilikom osluškivanja samog tona. Nekada preglasno sviranje može da izazove i strah, ali isto tako pruža i upoznavanje svih mogućnosti koje oni sami dobijaju za izražavanje i na koje mogu sami da utiču.

Slušanje muzike izraztito utiče na emotivni razvoj deteta. I sami ste sigurno primetili da deca na brzu, energičnu i pokretljivu muziku reaguju vrlo glasno, skačući, uz osmeh na licu koji slatko i zarazno zrači srećom i radošću. Zajedničko muziciranje, plesanje, pevanje, cupkanje, ili samo slušanje stvara sigurnu i pozitivnu atmosferu, neophodnu za kvalitetan emotivan razvoj svakog deteta. Ponekad određene muzičke numere bude jake emocije koje se reflektuju na različite načine kod svakoga. Neka deca se umire i osluškuju, neka traže fizički kontakt pa razmenjuju zagrljaje i poljupce sa svojim najbližima, kod neke dečice taj naboj emocija dovodi i do suza, pokazujući koliko umetnost može da komunicira bez jezika.

IMG_5308.JPG

U okviru naše muzičke radionice takođe smo primetili da dela iz perioda romantizma izuzetno pozitivno utiču na bebe i malce prouzrokovajući ljubav i saosećanje, dok se, na primer, muzika klasicizma pokazala kao jako delotvorna, umirujuća; prema istraživanjima objavljenim u knjizi Mocartov efekat, muzika klasicizma može da poboljša koncentraciju, memoriju i opažanje prostora. Pored toga, muziku koju čuju na Zvechkalici naše bebe i malci često povezuju i sa situacijama gde su je ranije čuli (pevala im je mama, puštali su kod kuće pre spavanja, slušali sa tatom u kolima), a samim tim povezuju i sa prvim emotivnim doživljajem nastalim prilikom kontakta sa određenom muzikom. Ovo sećanje podstaknuto muzikom predstavlja veliki napredak za dete i pomaže mu kako da upozna sebe i svoje emocije, tako i da izgradi svoj muzički ukus.

Emocije igraju ulogu od prvorazrednog značaja u životu deteta. One ne samo da unose zadovoljstvo u njegovo svakodnevno iskustvo i služe mu kao motivacija za sledeće korake, već takođe mogu da pomognu detetu da uspostavi interakciju sa ljudima oko sebe. Takođe, emocije i njihov zdrav i napredan razvoj jesu i prvi oblik veze detete sa okolinom i služe za istraživanje njegovog odnosa prema svetu koji ga okružuje.

Vreme koje roditelj izdvoji za posvećeno igranje sa detetom postavlja najjače osnove za dalji emotivni razvoj mališana. Zbog toga na Zvechkalici insistiramo da uvek svi zajedno, i roditelji i mališani, učestvuju u našim aktivnostima, i tako zajedno rastu, uče, razvijaju se, i stvaraju sećanja praćena i ispunjena muzikom.

Na Zvechkalici učimo kako da sviramo, pevamo i plešemo, ali i kako da se upoznajemo, verujemo drugima i pružamo ljubav! Tako formiramo čvrstu sigurnu onsovu za razvoj celokupnog bića u najranijem uzrastu i komponujemo čarobno detinjstvo!

IMG_5268.JPG

Saznajte još:

Mama, beba i muzika

Uticaj ritma na razvoj beba i dece

Sviranje instrumenta i pevanje kao savršen put ka dobrim ocenama iz matematike!

Muzika u detinjstvu

U Domu “Dragutin Filipović Jusa”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s